2007-04-26

2007 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras išleido šiuos įsakymus:

1. 2007-03-23 įsakymu Nr. 4-106 panaikino LR ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 221 „Dėl Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos sudėties, Bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių adminsitratorių atestavimo komisijos nuostatų ir Verslo administratorių etikos taisyklių patvirtinimo”.

2. 2007-03-23 įsakymu Nr. 4-107 patvirtino Bankroto ir restruktūrizavimo adminsitartorių atestavimo komisijos nuostatus.

3. 2007-03-23 išleido įsakymą Nr. 4-108, kuriuo patvirtino bankroto ir restruktūrizavimo adminsitartorių atestavimo komisijos sudėtį:
Gediminas Rainys – LR ūkio ministerijos sekretorius (Komisijos pirmininkas);
Dalia Sukiasianienė – Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio minsiterijos Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);
Giedrius Galentas – Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos vyriausiasis juriskonsultas;
Mindaugas Krupavičius – Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos narys;
Ingrida Ragaišienė – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų minsiterijos Mokesčių apskaitos ir nepriemokų išieškojimo skyriaus vedėja;
Rimvydas Velička -Nacionalinės verslo administratorių asociacijos prezidentas;
Laimutė Višinskienė – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

NBAA valdyba