2007-04-23

1. Nuo 2007-04-23 įsigaliojo 2007-04-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 369 „Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų 2007 metais fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams sumokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bei išregistruotų iš juridinių asmenų registro dėl bankroto likviduotų įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies patenkinti, skyrimo taisyklių”.

Vadovaujantis šio nutarimo 4 punktu, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratorius privalo per 3 darbo dienas nuo šių Taisyklių įsigaliojimo pateikti Žemės ūkio ministerijai šiuos dokumentus: paraišką gauti finansinę paramą, kurioje nurodomas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir kodas, bankroto bylos iškėlimo data ar kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo diena.

NBAA valdyba