2007-04-16

1.Nuo 2007-04-01 įsigaliojo 2007-03-21 LR Vyriausybės nutarimas Nr.295 “Dėl asmenų, filialų ar atstovybių registravimo ir duomenų pakeitimų registravimo dydžių patvirtinimo” ir 2007-03-21 LR Vyriausybės nutarimas Nr.296 “Dėl atlyginimo Valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimasį Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija ir atlyginimo už Juridinių asmenų registro duomenų vienetą dydžių patvirtinimo”.

Vadovaujantis šiais nutarimais, pavyzdžiui: mokestis už juridinio asmens teisinio statuso įregistravimą (3 p.) -73,00 Lt. (buvo 35,00 Lt.), už juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikiną įregistravimą į Juridinių asmenų registrą (5 p.) – 56,00 Lt. (buvo -30,00 Lt.), už akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos kooperatinės bendrovės įregistravimą -198,00 lt.(buvo – 120,00 Lt.).

2.2007-04-07 “Valstybės žiniose” Nr. 47-1479 paskelbtas 2007-03-22 LR Seimo nutarimas “Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos” Nr. X-1055. Šioje LR Seimo sesijoje numatoma svarstyti ir šiuos Įmonių bankroto įstatymo projektus: Nr. XP-16, Nr. XP-1305, XP-1401.

3.2007-04-08 įsigaliojo LR Vyriausybės 2007-03-28 naujos redakcijos nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo” Nr. 318. Paskelbta 2007-04-07 “Valstybės žiniose” Nr. 40-01486.

NBAA Valdyba