2007-03-01

Kvietimas

Kviečiame dalyvauti NBAA visuotiniame narių susirinkime, vyksiančiame 2007 m. kovo 14 d., 14 val., adresu: Taikos pr. 92-701.

NBAA valdyba

Naujienos 2007-02-20
Naujausi LR Seimo priimti įstatymai, aktualūs bankroto administratoriams:

1. 2007-01-12 LR Akcinių bendrovių įstatymo 15, 45, 52, 53, 58, 59, 60 straipsnių pakeitimo ir 78 straipsnio 1 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymas Nr. X-1015, įsigaliojo nuo 2007-01-30, paskelbta : 2007-01-30 “Valstybės žinios” Nr. 12-489.
Rekomenduotina susipažinti su LR Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir privatizavimo departamento direktorės A. Railaitės komentaru – “Naujausi Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai” , paskelbtu 2007-02-19 savaitraštyje “Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” Nr. 7 (439).
2. 2007-01-18 LR Vertybinių popierių įstatymas Nr. X-1023, įsigaliojo nuo 2007-02-08, paskelbta : 2007-02-08 “Valstybės žinios” Nr. 17-626. Įsigaliojus šiam įstatymui netenka galios LR vertybinių popierių rinkos įstatymo straipsniai, nurodyti šio Įstatymo 48 straipsnyje. Šis Įstatymas reglamentuoja prospekto rengimo, tvirtinimo ir skelbimo, periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo, oficialių siūlymų teikimo tvarką, nustato LR Vertybinių popierių komisijos teises ir pareigas.
3. 2007-01-18 LR Finansinių priemonių rinkų įstatymas Nr. X-1024, įsigaliojo nuo 2007-02-08, paskelbta : 2007-02-08 “Valstybės žinios” Nr. 17-627. Įsigaliojus šiam įstatymui netenka galios LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, kaip nurodyta šio Įstatymo 99 straipsnyje.
4. 2007-01-18 LR Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir priedėlio pakeitimo įstatymas Nr. X-1025, įsigaliojo nuo 2007-01-30, paskelbta : 2007-01-30 “Valstybės žinios” Nr. 12-494. Pažymėtina, kad Įstatymo priedėlio 11 punkte, numatančiame veiklą, kuria gali verstis AB Turto bankas, ketvirtame punkte pateikiama ši nauja nuostata: “AB Turto bankas, įgyvendinamas nustatytus tikslus vykdo mokestinių nepriemokų, kurių išieškojimą AB Turto bankui abipusiu susitarimu perduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išieškojimą”.

NBAA valdyba