2007-01-29

1. Dėl įmonės bankroto ataskaitos pateikimo. Primename bankroto administratoriams, kad iki 2007-03-01 privalo Įmonių bankroto valdymo departamentui pateikti bankrutuojančių ir bankrutavusių bendrovių įmonės bankroto ataskaitą 2006-12-31 d. duomenimis, t.y. už 2006 metus. (Forma patvirtinta 2005-12-23 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-443).

2. Dėl metinės A klasės išmokų deklaracijos (FR 0573 forma) pateikimo. Primename, kad pajamas pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, išmokėję Lietuvos vienetai, tame tarpe ir bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės, kurioms atstovauja bankroto administratorius ar tai fizinis ar juridinis asmuo, iki 2007-02-15 privalo pateikti VMI tinkamai užpildytas metines A klasės išmokų deklaracijas FR 0573 bei jų priedus FR 0573A ir FR 0573U. (ž. 2004-07-26 VMI įsakymą Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“, „Valstybės žinios“, 2004, Nr. 134-4889).
Pažymėtina, kad Deklaracijos forma FR 0573 nepakeista, bet VMI prie LR Finansų ministerijos 2006-12-01 įsakymu Nr. VA-88 („Valstybės žinios“, 2006, Nr. 135-5130) pakeitė metinės A klasės išmokų, nuo išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos (FR 0573) jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių 2 priedą „Pajamų rūšių kodai“.

2007-01-29
NBAA Valdyba