2006-10-30

Savaitraštyje „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos” paskelbta informacija

1. 2006-08-16 savaitraštyje „Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos” Nr.30 (414) buvo paskelbta informacija kaip tinkamai parengti protokolą. Protokolo įforminimą reglamentuoja Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-58 patrvirtintos dokumentų rengimo taisyklės (Žin.2006, Nr. 60-2169), LR civilinio kodekso 2.90, 2.91 straipsniai (Žin., 200, Nr. 74-2262).

2. 2006-08-28 savaitraštyje „Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos” Nr.32 (416)
buvo paskelbta informacija kaip tinkamai parengti aktą.

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija
2006-10-30