2006-10-26

Informuojame, kad š. m. spalio 15 d. įsigaliojo naujos Bankroto administratorių veiklos kontrolės bei Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suiteitikmo taisyklės (skelbta „Valstybės žinios”, 2006-10-14 Nr. 110-4181 ir Nr. 110-4180). Dokumentų tekstai pridedami.