2006-07-03

2006 m. birželio 23 d. „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai” Nr. 47 išpublikuotos rekomnendacijos paraiškų teikimui lėšoms iš Garantinio fondo gauti (patvirtintos Garantinio fondo tarybos 2001-06-26 nutarimu, protokolas Nr. 1, su pakeitimais ir papildymais iki 2006-06-01)