2006-07-01

LR Vyriausybės nutarimo „Dėl išmokų iš Garantinio fondo” pakeitimai
2006-06-30 „Valstybės žiniose”, Nr. 73-2788 paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-31 nutarimo Nr. 2103 „Dėl išmokų iš Garantinio fondo”, („Valstybės žinios”, 2003-01-08, Nr. 2-43 ) 2006-06-29 pakeitimas Nr. 644. Nutarimo pataisos įsigaliojo nuo 2006-07-01.