2006-06-10

Dėl konkurencijos pažeidimų/ dėl bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių pakeitimo 2006-06-08 pateiktas pasiūlymas Ūkio ministerijai del bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių pakeitimo, įtraukiant NBAA atstovus į administratorių veiklos tikrinimo komisijos sudėtį.