2006-05-24

2006-05-23 įregistruotas Įmonių bankroto įstatymo 10,11,14,14,17 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XP – 1401. Jį pateikė Seimo nariai V. Navickas ir A. Pekeliūnas.
Naujienos 2006-05-23
1. 2006-05-22 savaitraštyje „Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos” Nr.20 (404) pateiktas prof. J. Mackevičiaus straipsnis „Bankroto veiksnių analizė ir priemonės jam išvengti”. Jame J. Mackevičius nagrinėja įmonių bankrotų veiksnius, išskirdamas vidaus ir išorės, išskiria tris bankrutuojančių įmonių grupes: nesėkmingas, melagingas ir neatsargias.
2. 2006-05-20 dienraštyje „Lietuvos rytas” Nr.113, paskelbtas straipsnis „Ekraną sužlugdė ir įtartini sandoriai”. („Lietuvos rytas” prisiminė skandalingus bendrovės vadovų veiksmus). Primename, kad 2006-04-20 Panevėžio apygardos teismo nutartimi AB „Ekranas” buvo iškelta bankroto byla. Administratoriumi paskirtas L. Survila. Bet ši nutartis buvo apskųsta.
Neįsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą AB „Ekranas”, nevykdomos bankroto procedūros, didėja kreditorių, tame tarpe ir susijusių su darbo santykiais, finansiniai reikalavimai. Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos nuomone, vadovaujantis aukščiau išdėstytu reiktų svarstyti klausimą dėl Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo, įvedant laikino administratoriaus, kuris vykdytų tam tikras bankroto administratoriaus funkcijas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pareigybę. Nacionalinė bankroto administratorių asociacija.

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija
2006-05-22