2005-05-16

1. Pažymėtina, kad nuo 2006-07-01 darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose ir organizacijose pagal darbo sutartis nustatoma minimali mėnesinės alga – 600,00 Lt, ir minimalus valandinis atlygis – 3,65 Lt. (2006-03-27 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 298, paskelbta 2006-03-30 „Valstybės žiniose” Nr.35-1251).
2. Nuo 2006-04-23 įsigaliojo 2006-04-14 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 375 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimo Nr.831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos……”pakeitimo”. (paskelbta 2006-04-22 „Valstybės žiniose” Nr. 44-1601.)
3. Nuo 2006-04-14 įsigaliojo 2006-04-10 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimo Nr.1129 „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”. (paskelbta 2006-04-13 „Valstybės žiniose” Nr. 41-1476.)
4. Nuo 2006-04-13 įsigaliojo 2006-03-23 Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo 1,3,4,5,6,10,13 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedo pakeitimo įstatymas Nr. X – 519 (paskelbta 2006-04-13 „Valstybės žiniose” Nr. 41-1460.) Pastaba: šio įstatymo 4 str. 1 ir 2 dalys įsigaliojo nuo 2006-05-01.
5. Nuo 2006-03-17 įsigaliojo Finansų ministro įsakymas „Dėl 2002-02-11 įsakymo Nr.40 „Dėl Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”. (2006-03-08 Finansų ministro įsakymas Nr. 1 K-099, paskelbta 2006-03-16 „Valstybės žiniose” Nr.30 – 1071). Pakeistas taisyklių pavadinimas ir kai kurie jų punktai.

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija