Naujienos

 • 0

  2007-04-16

  1.Nuo 2007-04-01 įsigaliojo 2007-03-21 LR Vyriausybės nutarimas Nr.295 “Dėl asmenų, filialų ar atstovybių registravimo ir duomenų pakeitimų registravimo dydžių patvirtinimo” ir 2007-03-21 LR Vyriausybės nutarimas Nr.296 “Dėl atlyginimo Valstybės įmonei […]

  Daugiau...

 • 0

  Kvietimas

  KVIETIMAS 2007-03-30, Kaunas 2007 m. balandþio mën. 18 d., 14 val. visus bankroto administratorius ir asmenis, besidominèius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje kvieèiame á konsultaciná – diskusiná seminarà, kuris ávyks […]

  Daugiau...

 • 0

  2007-03-26

  1. 2007-03-14 įvyko metinis ataskaitinis NBAA susirinkimas. Šalia kitų klausimų nuspręsta pakeisti asociacijos įstatus ir padidinti valdybos narių skaičių nuo 3 iki 7. Nutarta naujais valdybos nariais išrinkti šiuos Asociacijos […]

  Daugiau...

 • 0

  2007-03-01

  Kvietimas Kviečiame dalyvauti NBAA visuotiniame narių susirinkime, vyksiančiame 2007 m. kovo 14 d., 14 val., adresu: Taikos pr. 92-701. NBAA valdyba Naujienos 2007-02-20 Naujausi LR Seimo priimti įstatymai, aktualūs bankroto […]

  Daugiau...

 • 0

  Kvietimas

  KVIETIMAS 2007-02-19 Kaunas 2007 m. vasario 28 d., 14 val. visus bankroto administratorius ir asmenis, besidominčius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje kviečiame į konsultacinį – diskusinį seminarą, kuris įvyks adresu: […]

  Daugiau...