Naujienos

 • 0

  2007-04-25

  NBAA valdyba KVIETIMAS 2007-04-25 Kaunas 2007 m. gegužės mėn. 9 d. 11 val. visus bankroto administratorius ir asmenis, besidominčius bankroto proceso adminsitravimo praktika Lietuvoje kviečiame į konsultacinį – diskusinį seminarą, […]

  Daugiau...

 • 0

  2007-04-23

  1. Nuo 2007-04-23 įsigaliojo 2007-04-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 369 „Dėl specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų 2007 metais fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams sumokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių […]

  Daugiau...

 • 0

  2007-04-16

  1.Nuo 2007-04-01 įsigaliojo 2007-03-21 LR Vyriausybės nutarimas Nr.295 “Dėl asmenų, filialų ar atstovybių registravimo ir duomenų pakeitimų registravimo dydžių patvirtinimo” ir 2007-03-21 LR Vyriausybės nutarimas Nr.296 “Dėl atlyginimo Valstybės įmonei […]

  Daugiau...

 • 0

  Kvietimas

  KVIETIMAS 2007-03-30, Kaunas 2007 m. balandþio mën. 18 d., 14 val. visus bankroto administratorius ir asmenis, besidominèius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje kvieèiame á konsultaciná – diskusiná seminarà, kuris ávyks […]

  Daugiau...

 • 0

  2007-03-26

  1. 2007-03-14 įvyko metinis ataskaitinis NBAA susirinkimas. Šalia kitų klausimų nuspręsta pakeisti asociacijos įstatus ir padidinti valdybos narių skaičių nuo 3 iki 7. Nutarta naujais valdybos nariais išrinkti šiuos Asociacijos […]

  Daugiau...