Pradinis

Jus sveikina Nacionalinė bankroto administratorių asociacija

Akivaizdu, kad Lietuvoje dar nepakankamai susiformavusi pilietinė visuomenė. Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos steigimas, manome, yra tokios visuomenės kūrimo nedidelė dalis. Asociacija sieks ginti administratorių teises, sieks daryti įtaką teisingam ir skaidriam administratoriaus skyrimo procesui, sieks apginti administratorius, kurie dažnai tampa kreditorių, tame tarpe ir valdžios institucijų bei verslininkų nesąžiningo, negarbingo elgesio įkaitais.

Bankroto administratoriaus veikla ir funkcijos apima ūkinę – komercinę, administravimo, teisinę ir kitas sritis, todėl tinkamai atlikti šias funkcijas gali tik gerai šiose srityse pasiruošę specialistai, profesionalai. Esame įsitikinę, kad bankroto administratoriaus veikla, atsakomybė, profesionalumas neadekvatus dabartiniam jo statusui, veiklos stabilumui, socialinėms garantijoms ir net atlyginimui už atliekamą darbą.

Asociacija sieks ne tik įstatymų ir poįstatyminių aktų, susijusių su bankroto administratoriaus veikla, priėmimo, bet ir įtakos valdžios organų veiklos kontrolę.