Pradinis

Jus sveikina Nacionalinė nemokumo administratorių asociacija

Nacionalinė nemokumo administratorių asociacija (toliau – Asociacija) – tai Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno siekianti organizacija, kurios teisinė forma asociacija, vienijanti nemokumo administratorius fizinius asmenis, kurios pagrindinis tikslas stiprinti nemokumo administratoriaus fizinio asmens, nepriklausomai nuo jo veiklos formos pasirinkimo, statusą nemokumo procese, užtikrinti sąžiningą ir skaidrią nemokumo administratoriaus atranką, siekti atlygio už suteiktas paslaugas, atitinkančio kvalifikaciją. Asociacija viešai teikia konsultavimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo bei kitas viešas paslaugas asmenims, teikiantiems bankroto ir/ar restruktūrizavimo procesų administravimo paslaugas, bei kitiems verslo ir visuomenės nariams ar valstybinėms institucijoms.